Åkerstedt Kent

ETT FÖNSTER FÖR FANTASIN.

Ljuset är en ständigt och återkommande ingrediens i mina bilder. Ofta målade med sparsamma nyanser fungerar dem som aptitretare för fantasin, en suggestiv lek med ljuset.

Jag har jobbat med tavlor och bilder från och till sedan 1973.