Florén Per

Jag är fotografen som tycker om att växla mellan arbeta med det mer konstnärliga och det dokumentära. Här på Konstshop kommer jag i huvudsak lägga upp bilder som lutar åt det konstnärliga hållet och med en stark koppling mellan bild och titel.

Jag anser att det är viktigt att utgå från sitt inre och det man brinner för när man fotograferar för att kunna förmedla en känsla till betraktaren. Som utbildad ekolog och naturvårdsbiolog, så är naturen och miljöfrågorna viktiga delar i inspirationen, men också musik och humaniora kan vara en källa till skapandet.

Jag har fotograferat i snart 35 år och började min bana med analog fotografi för att sedan gå över på det digitala 2005. Jag har gett ut tre fotoböcker som ni kan läsa mer om på min hemsida. Utöver det har jag haft utställningar och ger även föreläsningar.

Bilderna som läggs upp här utgår alla från fotografier. Medan en del bilder är mer rakt på, är andra fotograferade med tekniker såsom ICM (Intentional Camera Movement), eller är digitalt efterbehandlade.

Jag tror inte på att massproducera mina verk och säljer dem därför i begränsade upplagor (oftast inte fler än 3 exemplar), men om man vill äga något unikt och är först till kvarn har man möjligheten att stoppa upplagan redan vid första exemplaret, dock till ett högre pris. Alla mina verk levereras med signatur, stämpel för numrering och äkthetscertifikat.

Upphämtning av köpta verk sker i norra Halland. Om verken skall skickas kan olika kostnader för frakt och emballage tillkomma beroende på vilken typ av verk som skall skickas. Helt oramade fineart-prints skickas i styva brevrör.

Naturligtvis är det ni ser av mina verk här på Konstshop bara en liten del av mitt utbud, letar du efter något annat, så tveka inte att höra av dig med hjälp av kontaktformuläret under respektive verk, alternativt under kontakt på min egen hemsida, se länk nedan.

I am a photographer who likes to switch between working with the more artistic and the documentary. Here at Konstshop, I will mainly post images that lean towards the artistic and with a strong connection between image and title.

I think it is important to start from your inner thoughts and what you are passionate about when photographing in order to convey a feeling to the viewer. As a trained ecologist and nature conservation biologist, nature and environmental issues are important parts of my inspiration, but music and humanity can also be a source for creation.

I have been photographing for almost 35 years and started my career with analog photography and then switched to digital in 2005. I have published three photo books that you can read more about on my website. In addition, I have had exhibitions and also give lectures.

The pictures posted here are all based on photographs. While some images are more straightforward, others are photographed using techniques such as ICM (Intentional Camera Movement), or are digitally processed.

I do not believe in mass-producing my artworks and therefore sell them in limited editions (usually no more than 3 copies), but if you want to own something unique and are first come, first served, you have the option to stop the edition already at the first copy, however to a higher price. All my artworks are delivered with a signature, stamp for numbering and certificate of authenticity.

Picking up purchased works takes place in northern Halland. If the artworks are to be sent, different costs for shipping and packaging may be added depending on the type of artwork to be sent. Completely unframed fineart prints are sent in rigid letter tubes.

Of course, what you see of my artworks here at Konstshop is only a small part of my collection, if you are looking for something else, do not hesitate to contact me using the contact form under each artwork, alternatively under ”Kontakt” on my own website, see link below.


HemsidaFacebook