Sputnik som ser på jorden från rymden. Sputnik är en satellit som lanserades i rymden för ungefär 6 decennier sedan. Under COVID-19-krisen finns det tecken på förändrade mönster av kvävedioxid sett från rymden. De har också visat sig vara ovärderliga i en nödsituation: satellitbilder och andra bilder gav en tydlig bild av omfattningen av Australiens bränder.

Sputnik looking at Earth from Space. Sputnik is a satellite that was launched into space for about 6 decades ago. During the COVID-19 crisis, there is evidence of changing patterns of nitrogen dioxide seen from space. They have also proved invaluable in an emergency: satellite photos and other images gave a clear picture of the extent of Australia’s wildfires.

Pris: 12000:-

Bredd x höjd: 80 cm x 80 cm

Län: Uppsala län

Intresseanmälan

Är du intresserad av att köpa detta verk? Kontakta mig genom formuläret nedan. Obligatoriska fält är märkta *

2 + 4 =