Armieh Fathi Moeen

Hej mitt namn är Armieh och jobbar som ingenjör. Konst ger mig energi för stt klara av ett tungt arbete och ett stressig live. Tack för att ni intresserar er i mina tavlor.