Ronny Hedman

Jag är konstsmeden Ronny Hedman. Jag håller till på Sturehov Slott i Botkyrka kommun, söder om Stockholm. Jag har sysslat med skulptur i mer än trettio år. Allt vad jag gör är utfört i kvalificerad varmsmidesteknik, vilket är nyckeln till bra smideskvalitet. Det gäller både min konstnärliga verksamhet som mitt nyttosmide. Jag gestaltar alltid teman som jag tycker är viktiga i livet. Mina kunder brukar säga att de köper av mig p.g.a. att de uppskattar att mina skulpturer är så vackra och uttrycksfulla. Det gläder mig mycket då det ibland är svårt att släppa iväg dem. Mina skulpturer representerar många arbetstimmar och har därför ett pris som motsvarar arbetsinsatsen och den bärande idéen. Jag brukar sällan råka ut för råa prutningsförsök, vilka aldrig blir framgångsrika. Jag vet nämligen mitt värde.