Ett Tryck av en teckning i A3 format, upptryckt på fint fotopapper.
Jag har fått hjälp av Svante Heed för att trycket ska vara så nära originalet som möjligt.
Teckningen i sig är en illustration av uppenbarelseboken.

1. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav
honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och
medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för
sin tjänare Johannes,
2. som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi
vittnesbörd, allt vad han själv har sett.

3. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga
äro de som få höra dem och som taga vara på, vad däri är
skrivet; ty tiden är nära.

4. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd
vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som
skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,
5. och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde
bland de döda, den som är härskaren över konungarna på
jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra
synder med sitt blod
6. och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och
Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter,
amen.

7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja
ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden
skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var,
och som skall komma, den Allsmäktige

Pris: 800:-

Bredd x höjd: 40 cm x 30 cm

Län: Kalmar län

Intresseanmälan

Är du intresserad av att köpa detta verk? Kontakta mig genom formuläret nedan. Obligatoriska fält är märkta *

+ 63 = 72